Yönetici ve Lider Koçluğu

Profesyonel yaşamda,  bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmeyi, iş ve yönetim kalitesini arttırabilmeyi ve etkin birer lider olabilmek için yeterliklerini arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemeleri konusunda destek veren hizmettir.

Bu çalışma süresince;
yöneticinin/liderin karşılaştığı problemlerin çözümü ve fırsatların değerlendirilmesi, bunu yaparken liderlik kapasitesinin ve diğer rollere ve durumlara genellenebilecek yeni düşünüş ve davranış biçimlerinin geliştirilmesi, kendini değerlendirme ve analiz etme beceri ve alışkanlıklarının kazandırılması hedeflenir

Bireysel ve kurumsal hedefler alarak;

İletişim becerilerini geliştirmeleri,

Daha iyi ve daha etkin kararlar vermeleri,

Değerleri ve inançları ile yaşamaları ve liderlik yapmaları,

Etkileşime geçtikleri herkesle etkin iletişimlerini arttırmaları, özeleştiri yapmaları,

Etkin geribildirim yapabilmeleri,

Çok çeşitli ve birbirinden farklı insanla daha etkin biçimde çalışmaları,

Başkalarının üzerindeki etkilerini anlamaları ve yönetmeleri,

Değerli çalışanları kurum içinde tutmaları,

İş ve özel yaşamlarında daha fazla denge sağlamaları için çalışırız.

Koçluk çalışmamız;

Tamamen kişinin özelinde oluşturulacak, gizlilik ve etik değerler çerçevesinde gerçekleşir.

Bireysel ve Kurumsal GELİŞİM desteği sunan KOÇLUK; bireysel gelişimi ve değişimi desteklemek temelinde kurulan profesyonel bir ilişkidir. Danışanların hayatlarının tüm alanlarıyla ilgili koçluk yürütülebilir.

Koçluk çalışması danışanın HAREKETE GEÇMEK, İLERLEMEK, DEĞİŞMEK, DÖNÜŞMEK isteği ile potansiyeline odaklanır.

Bireylerin iş ve özel yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar değişim ve değişimi yönetme ihtiyacı doğurur. Bu sürecin doğal bir parçası olarak, kişisel değerler ve yaşam vizyonu, hedefler ve yaşam dengesi üzerinde çalışılır.

“Her insan eşsizdir ve ihtiyacı olan bütün kaynaklara sahiptir.”

Birbirimize karşı dürüst ve açık olmamız, koçluk ilişkisinin değeri ve bütünlüğü için çok önemlidir.  Bu doğrultuda paylaştığımız, geliştirdiğimiz ve tartıştığımız her şey tamamen gizli kalacaktır.

Bireysel koçluk her kişi için farklı tasarlanan bir süreç olmasına rağmen, genel olarak belirli bazı adımlar bulunmaktadır.

Tanışma ve hedefleri belirleme,
Beklentileri ortaya koyma,
Çalışma prensiplerini oluşturma,
Planlama ve anlaşma,
Süreç ilerlerken kontrol ve değerlendirme.


Arşivler